“A Scout smiles and whistles under all circumstances.”

- Robert Baden-Powell

Blíží se nám září a s tím i nábory do našich oddílů. Ve skautu dítě najde přátele, naučí se samostatnosti i práce v týmu a zažije mnohá dobrodružství. Pro další rok nabírají nové členy oddíly Templáři a Ještěrky.

O skautingu

Prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností přiměřených věku skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí. Děti se nejen baví, ale zároveň se učí postupně přejímat zodpovědnost, pracovat v týmu, získávají samostatnost a mnoho praktických dovedností, které se jim budou hodit v osobním i profesním životě. Menším dětem skauting přináší dobrodružství, jakými jsou první výlety a táborové dny strávené bez rodičů, náctiletí mohou zažít netradiční aktivity – sjíždění řeky, slaňování, cestování nebo účast na velké či zahraniční skautské akci. Dospělí dobrovolníci také nacházejí v podpoře oddílů smysluplnou aktivitu, možnost rozvíjet se a realizovat. Život podle skautských zákonů není ničím jiným než důrazem na hodnoty, které bychom si často představovali jako základ zdravé a vyspělé společnosti. Vede kluky a holky k tomu, aby byli pravdomluvní, ohleduplní ke svému okolí i přírodě nebo pomáhali ostatním. 

35. oddíl Ještěrky

Hledáme nadšené holčiny od 7-mi let co se nebojí naučit něco nového a zažít mnoho zajímavých zážitků. Náplní našeho programu je především bavit se a poznávat, což velice rády praktikujeme především na výtvarných a rukodělných aktivitách, ale i akčních hrách, pravidelných výpravách do přírody a letních táborech.

Schůzky probíhají každou středu  16:30 - 18:00 hodin

Vůdce oddílu Petra Mazáčová, tel.: +420 737 150 794)

18. oddíl Templáři

Jsme skautský chlapecký oddíl a neustále nabíráme nové členy! Přijďte se podívat na první oddílovou schůzku v novém školním roce 2015/2016, která proběhne 3. září od 16:30 do 18:30 hodin. Na programu bude spousta zajímavých her, sportovních aktivit a jiných činností. První účast na schůzce není nijak závazná, přijďte se podívat a vyzkoušet.

V současné době nabíráme chlapce ve věku 10 - 14 let. V některých případech lze udělat výjimku a vzít i mladší dítě (záleží na domluvě s rodičem).

Přidejte se k nám! www.nabor.skauti-zlin.cz

Vůdce oddílu Ondřej Hájek, tel.: +420 603 105 222

http://nabor.skauti-zlin.cz

Nechte své dítě vyrůst ve skautu!

Nábor nových členů - www.nabor.skauti-zlin.cz