“A Scout smiles and whistles under all circumstances.”

- Robert Baden-Powell

Na jaře se každoročně účastníme uklízení břehů řeky Dřevnice. Letos byl termín úklidu stanoven na sobotu 9.4.2016. V tento den počasí příliš nepřálo, byla zima a pršelo, přesto jsme se nezalekli a v poměrně hojném počtu, vybaveni pláštěnkami či nepromokavými bundami, se svého úkolu zhostili. Odpadky jsme sbírali do pytlů, které spolu s rukavicemi poskytlo město Zlín. Tyto se pak naplněné nechávali na březích řeky, kde je vyzvedli pracovníci Technických služeb.

Nejčastějšími odpadky bývají polystyreny, obaly od oplatků a PET láhve, různé části oblečení či obutí, míčky nebo části rybářského náčiní. Ani letos tomu nebylo jinak. Bohužel. Letos si navíc roveři z 18. oddílu vzali na starost i úklid prameniště jaroslavického potoka, který byl naprosto znečištěn ilegální skládkou. Posuďte sami z obrázků níže.

Všem zúčastněným patří poděkování za účast a odvedenou práci!

Úklid Dřevnice Skautský dobrý skutek - úklid prameniště jaroslavického potoka Skautský dobrý skutek - úklid prameniště jaroslavického potoka Skautský dobrý skutek - úklid prameniště jaroslavického potoka